Ana içeriğe atla

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 • Ön Mali Kontrole tabi tutulan ödeme evraklarının incelenmesi,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları,
 • Ön mali kontrol faaliyetleri,
 • Kadro dağılım cetvellerinin kontrolü,
 • Zam ve tazminat cetvellerinin kontrolü
 • Sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrolü
 • Üst yöneticinin onayıyla belirlenen karar ve işlemlerin kontrolü
 • İç kontrol güvence beyanlarının faaliyet raporlarına eklenmesinin sağlanması
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

 

                                                      SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

                               2020 YILI ÖN MALİ KONTROLE TABİ TUTULACAK KARAR VE İŞLEMLER

 •  Her türlü müteahhitlik giderleri. ( 06 – Sermaye Giderleri ),
 •  Limite bakılmaksızın ihale yöntemleri ile gerçekleştirilen mal, hizmet ve yapım satın alma giderleri,
 •  Doğrudan temin ve ihaleli işlerin her türlü hak edişleri,
 •  Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda 03.7 ve 06 tertibindeki Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri,
 •  03.8 ve 06 tertibindeki Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri,
 •  Diğer tertiplerden yapılan satın almalarda tutarı 10.000- TL’yi geçen (KDV hariç) giderler,