Ana içeriğe atla

     10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nun 9’uncu ile 60’ncı maddesinde ve 60’ncı maddeye ek olarak 5436 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun  15’inci maddesinde  belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulması öngörülmüştür.  Başkanlığımız faaliyetlerini 26 Mayıs 2006  tarihinde, 26084  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  2006/9972  karar sayılı  “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yerine getirmektedir.

      Başkanlığımız  Bütçe ve Performans  Programı  Şube  Müdürlüğü,  Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama  Şube Müdürlüğü,  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol  Şube Müdürlüğü ve Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü olmak üzere dört alt birim şeklinde yapılandırılmıştır.