Ana içeriğe atla

 2020 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge (Sıra No: 1) için Tıklayınız

 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2) için Tıklayınız

 2020Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama TEbliği (Sıra No 1) İçin Tıklayınız

 2020Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İçin Tıklayınız

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontol Kanunu için Tıklayınız

 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız

 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu için Tıklayınız

 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği için Tıklayınız